เปลี่ยนไซส์ฟรี กดปุ่มนี้เ พื่ออ่านนโยบายของทางร้าน.
ส่งฟรีทั่วโลก.

Denimio Blog

Denimio's Official Blog!

Levi's 501 inspired jeans- the twist to the old classics[:]

  It's no secret that Levi's 501 is the real embodiment of classic jeans. You can completely relate to the modern products of the company Levi's, but the very image of the 501 model inspired and continues to be inspiring to many manufacturers to this day. This can be expressed in the features, cut and in other details. The phenomenon of Japanese denim in many ways started due to the desire of manufacturers wanting to recreate those same jeans. Very much love and attention to the denim classics were superimposed on the Japanese laborious handicraft approach to production and the utmost attention to even the smallest details. Some companies seek to reproduce the image of classic jeans in the style of 501, trying to get as close as possible to the original. These range from old Japanese brands, (for example the famous "Osaka 5"  Full Count ) to relatively new brands, such as TCB. Here, the manufacturer's desire to replicate the silhouette of Levi's 501 is clearly visible, but we a... Read more

แบบของเครื่องล้อกลม - นุ่มนวลและเรียบ![:]

  อย่างที่ทราบกันดีว่า เสื้อและกางเกงที่เราใส่กันทุกวันมักจะมีที่มาจากการทำงาน การทหาร หรือเสื้อผ้าขอ... Read more

สิ่งถัดไปที่จะเกิดกับการแต่งตัวแบบทางการ...

สำหรับท่านแล้ว อะไรคือความหมายของ "บิสสิเนสคาช่วล" ? บ่อยครั้งที่มีแนวคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือการแต่งตัวแ... Read more

Where do these famous pocket arcs come from?

When it comes to the most significant and noticeable details of jeans, embroidered arcuates (or arcs) on the pockets are one of the most recognizable elements. (Think the Big Mac sign, but for denim.) When the American company Levi's started using its famous embroidered arcs in the form of the "eag... Read more

Samurai Jeans – SJ42CP Heavy Chino Pants Review by @indigoshrimp

It's an honor to have Mike from @indigoshrimp with us to review SJ42CP Heavy Chino Pants. What's exactly special from these chino pants? Check it out : Overview If you have any interest in reproduction workwear or Japanese denim, you’d have heard of Samurai Jeans – hardcore denim fans will a... Read more

Top Picks for Autumn

Autumn is approaching and for many, this means it's the best time to complement your wardrobe with new things that will be reliable companions for you during this coming season. For clothes designed for autumn, a characteristic requirement for significant heat preservation is a must, at the same ti... Read more

Top 10 weird things people have done to their denim

As we all know, untreated raw denim is essentially a "clean canvas" - and, if I may say so, also a creative space for its owner. Identical, dark, crispy blue jeans are being bought everyday, but only after certain amount of wear and tear can you truly call them yours. As... ... Read more

The Top 7 Most Popular Denim Soaking Practices

The Ever Stylish And Versatile Black Denim

Black denim As you may know, traditional classic denim is a cotton twill and an interlacement of a colored warp thread and an unpainted weft yarn. The main or most popular color, of course, is the dark blue indigo color. However, in any tradition, there are always variations and denim is no except... Read more

Distressed Jeans[:]

  It’s no secret that for many Japanese jeans fans, raw or dry denim, stands to be the most interesting and coveted factors of all. The idea of jeans in its "primordial form" attracts people by its variability, individuality, and originality, while the ability to create your own "denim story"... Read more

รายการ 1 ถึง 10 ของ 47 ทั้งหมด

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
ลูกค้าคิดอย่างไรกับบริการสนับสนุนของเรา