เปลี่ยนไซส์ฟรี กดปุ่มนี้เ พื่ออ่านนโยบายของทางร้าน.
จัดส่งแบบเร่งด่วนทั่วโลกฟรี สำหรับการสั่งซื้อตั้งแต่ 15,000 JPY ขึ้นไป

Momotaro Jeans

Momotaro is a legend.
Momotaro is a Japanese hero, the Peach Boy, and Momotaro Jeans are a legend in their own right, known for tireless quality. They pay tribute to Peach Boy through their inseam stitching and selvedge outseam. Their slogan is “Made by hand without compromise,” and when picking up a pair of Momotaro Jeans one can see and feel their dedication to old world craftsmanship. They are situated in Kojima in Okayama, Japan, the perfect place for artisans to passionately produce their craft in a relaxed setting. For the last eight years these jeans have been made by skilled Japanese artisans whose dedicated craft is just that—making perfect denim.

If you find it interesting, read a Legend of Momotaro in our blog : Read an Article.

แนวตั้ง  รายการ 

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

แนวตั้ง  รายการ 

หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Our Brand